Algemene voorwaarden Online shop

1. Over Cube Bouldergym

Wij leveren de artikelen die je koopt in onze webshop zelf . Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53906195. Ons BTW-nummer is NL001403915B58

Je kunt contact met ons opnemen via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), telefonisch op het nummer 06 10968707 of schrijf ons op het volgende adres: Cube Bouldergym, Zomerweg 8a 7495SP Ambt Delden.

2. Persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring, die je hier kunt raadplegen.

3. Online bestellen

Je kunt een bestelling plaatsen op onze website. Je krijgt de gelegenheid om je bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat je de bestelling definitief maakt door te klikken op de knop ‘bestelling afrekenen’.

Wij bevestigen de ontvangst van je bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail naar het door jouw opgegeven mailadres. Daarmee accepteren we je bestelling en sluiten we een koopovereenkomst.

Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke artikelen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van je bestelling worden genoemd. Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als je niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De contractuele taal is Nederlands.

Wanneer wij je bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om artikelen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.

4. Prijzen en verzendkosten

Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn.

Af en toe kan er een fout optreden en kunnen artikelen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren. Wij zullen ofwel je bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen je contacteren met de vraag of je (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om je te contacteren of indien je niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij je bestelling annuleren en het bedrag dat je hebt betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen lager is dan de door ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder met je bestelling en het lagere bedrag verrekenen.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief btw (indien van toepassing), maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten kunnen hier worden geraadpleegd. Deze worden afzonderlijk aan je gemeld voordat je je bestelling plaatst, waarna deze tevens per e-mail worden bevestigd.

5. Beschikbaarheid en levering

Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.

Wij leveren wereldwijd. Wij leveren de door jouw bestelde goederen op het adres dat je ons doorgeeft op het moment dat je je bestelling op deze site plaatst. Levering zal geschieden op basis van de informatie op de artikelpagina’s nadat je bestelling is geaccepteerd.

Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop je je bestelling hebt geplaatst en door ons geaccepteerd is.

In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om je bestelling binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de artikelen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met jou een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet thuis zijn bij bezorging. Het is je eigen verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de vervoerder met betrekking tot je bestelling die niet kon worden bezorgd omdat je niet thuis was.

6. Betaling

Je betaalt altijd vooraf (bij het afronden van je bestelling). Dat kan via diverse methodes: Online bestellingen kunnen niet in onze gyms worden afgerekend. Wij werken voor al onze betaalmethoden samen met betaalprovider Mollie. Op je bankafschrift of betalingsbewijs kan je daarom Cube bouldergym via Mollie als begunstigde tegenkomen.

7. Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij – of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is – je artikel(en) fysiek in bezit krijgt.

Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van ons modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief bezorgkosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval worden je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Je dient de goederen onverwijld, maar niet later dan 14 dagen na de dag waarop je ons hebt medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden van de artikelen zijn voor eigen rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn klimmaterialen (touwen, gordels, karabiners, zekerapparaten, helmen). Deze kunnen uit veiligheidsoverwegingen niet geruild of geretourneerd worden.

8. Garantie

Zonder beperking van je herroepingsrecht onder artikel 7 kun je het product retourneren aan ons, bijv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat.

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet je deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien je niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor je wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft je wettelijk recht op garantie. Maar je helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij:

  • voor een volledige terugbetaling zorgen
  • voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte artikelen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is, of
  • naar jouw keuze, de artikelen op onze kosten (inclusief de verzendkosten) repareren of vervangen tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is. In dit geval ontvang je de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze artikelen.

We zullen je op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte artikelen.

9. Eigendom

Gekochte artikelen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald. Zodra de artikelen aan jou of aan een door jou aangewezen derde zijn geleverd, draag je zelf het risico en ben je overeenkomstig aansprakelijk.

10. Aansprakelijkheid

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:

  • in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
  • in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

11. Algemeen

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen. We kunnen deze algemene voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke algemene voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

12. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

13. Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die je hier kunt vinden. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

Laatst bijgewerkt op 15-06-2020

© 2021 Cube Bouldergym     realisatie: Roelofs Coaching